Od zápisu do lavice – Predmatematické predstavy

7,50 

Nie je na sklade

Kategória: Značka:

Popis

Súbor pracovných listov na optimálny rozvoj schopností a zručností predškolákov. Pre deti vo veku 5 – 7 rokov. A pre deti so ŠVVP.

Máte doma budúceho prváčika? Potom je táto publikácia určená práve vám! Venujte svojmu dieťaťu pätnásť minút denne na rozvoj zručností, ktoré sú nevyhnutné na úspešné osvojenie počítania.

Zošit obsahuje 40 pracovných listov A4 s cvičeniami, ktoré zábavnou formou rozvíjajú predmatematické predstavy:

  • počítanie na prstoch v obore 1 až 10,
  • základné geometrické tvary,
  • postupnosť – kto je prvý, posledný, uprostred,
  • veličiny: kto je väčší (ťažší, dlhší), menší (ľahší, kratší),
  • pravo-ľavá orientácia,
  • orientácia v priestore (pred, za, nad, pod, vedľa…),
  • logické uvažovanie a pod.

Úlohy sú koncipované tak, aby sa zároveň zapojilo čo najviac zmyslov a rozvíjala sa jemná motorika i grafomotorika.
Autorka v zošite zhrnula svoje poznatky zozbierané počas 20-ročnej praxe s deťmi v rámci percepčno-motorického prípravného kurzu pre MŠ. Na slovenskej verzii pracovného zošita spolupracovala špeciálna pedagogička PaedDr. Eva Gelányiová.

Pracovný zošit vyšiel v spolupráci s vydavateľstvom PASPARTA.