Kartová hra Batasaurus

8,99 

Na sklade

Kategórie: , Značka:

Popis

Kartová hra Batasaurus

Dinosauri útočia! Strategická hra založená na dobrej pamäti.
Kartové hry sú perfektné na rozvíjanie pamäte, pozorovacích schopností, nútia deti rozmýšľať bez toho, aby si to uvedomili, stimulujú konverzáciu a samozrejme poskytujú veľa zábavy a smiechu. Veľká zábava v malom formáte, karty môžete jednoducho vziať so sebou na dovolenku či víkendový výlet.

Pre deti vo veku 5 – 99 rokov
Pre 2 – 4 hráčov
Obsahuje 36 kariet
Rozmer balenia: 8,5 x 11,7 x 2,8 cm

Pravidlá hry:

BATASAURUS

Kartová hra pre fanúšikov dinosaurov založená na dobrej pamäti a strategickom myslení. Hráči vedú súboje medzi dinosaurami a cieľom hry je vyhrať čo najviac súbojov.

Balenie obsahuje 48 kariet, v 4 sériách  po 12 kariet. Každá séria obsahuje 12 rôznych dinosaurov a karty sú očíslované od 1 do 12. Tieto čísla vyjadrujú silu jednotlivých dinosaurov, 1 = najslabší, 12 = najsilnejší.

Cieľom je vyhrať čo najviac súbojov a získať tak čo najviac kariet.

Najprv si hráči rozdajú karty tak, aby mal každý hráč celú jednu sadu dvanástich kariet. Každý hráč si zamieša svoje karty a poukladá ich pred seba, prednou stranou nahor, do dvoch radov po 6 kariet alebo do 3 radov po 4 karty. Neukladá si ich podľa poradia, ale tak, ako si ich zamiešal. Každý hráč má 30 sekúnd na zapamätanie si polohy svojich kariet. Potom si všetci hráči obrátia všetky svoje karty, pričom každá karta ostáva na svojom mieste.

Pravidlá: začína najmladší hráč a hrá sa v smere hodinových ručičiek. Vždy, keď je hráč na rade, vyberie si zo svojich kariet jednu, ktorú položí prednou stranou nahor do stredu stola. Nasledujúci hráči urobia postupne to isté a ten hráč, ktorý vyložil kartu s najvyššou hodnotou, si berie všetky karty zo stredu stola a položí si ich vedľa seba na kôpku.Tento hráč začne ďalšie kolo. Ak majú dvaja alebo viacerí hráči kartu s rovnakou hodnotou, nastáva medzi nimi súboj. Títo hráči si zvolia ešte jednu zo svojich kariet, položia ju na svoju predchádzajúcu kartu, ale prednou stranou nadol. A potom svoje karty naraz obrátia.

Špeciálne situácie: ak viacerí hráči vyložia karty s rovnakou hodnotou. Víťazí ten hráč, ktorý mal kartu s vyššou hodnotou a berie si všetky karty z tohto kola, ktoré sú v strede stola. Ak dvaja alebo viacerí hráči vyložia opakovane karty s rovnakou hodnotou, znova sa opakuje súboj a to dovtedy, kým niektorý z nich vyhrá.

V prípade, že dvaja hráči vyložia karty s rovnakou hodnotou, ale tretí hráč má kartu s vyššou hodnotou, súboj sa nekoná, vyhráva tretí hráč.

Ak hrajú traja alebo štyria hráči, môže sa stať, že na konci hry ostane niektorému z hráčov 1 alebo viac kariet, v tom prípade si hráči tieto karty  pridajú na svoju kôpku vyhratých kariet.

Víťazom sa stáva hráč, ktorý vyhral najviac kariet.