Rozvoj reči – miniLÜK

6,99 

Na sklade

Kategórie: Značka:

Popis

Rozvoj komunikačných zručností, správna artikulácia a výber vhodných slov zábavnou formou.

Interaktívne úlohy približujúce pestrosť slovenského jazyka predstavujú súbor aktivít, ktorých cieľom je rozvíjať u detí predčitateľskú a čitateľskú gramotnosť, správnu artikuláciu, výber vhodných slov, tvorbu viacslovných konštrukcií a zlepšenie komunikačných schopností.

  • Zisti, aké hračky majú Jakub a Lenka.
  • Pomenuj činnosti, ktoré robia Jakub a Lenka.
  • Hľadaj zviera, ktoré sa živí touto potravou.
  • Kam idú zvieratká? Kde sú?
  • Pomenuj potraviny a povedz, kde sú.
  • Pomenuj časti tela a zvieratá, ktorým patria!
  • Z ktorého oblečenia sú tieto časti…

Kombinujte s rámikom miniLÜK.