Rozcvičme si jazýček (logopedický pracovný zošit)

5,99 

Nie je na sklade

Kategória: Značka:

Popis

Ilustrovaná logopedická rozcvička.

Pracovný zošit pripraví artikulačné orgány detí na ľahšie zvládnutie výslovnosti náročných hlások – predovšetkým Č, Š, Ž, C, S, Z, L, R. Je venovaný najmä deťom vo veku 3 – 6 rokov, ktoré ešte nemajú osvojenú čistú výslovnosť. Prostredníctvom jednoduchej ilustrovanej logopedickej riekanky ich hravou formou motivuje k oromotorickým cvičeniam. Fotografie im ukážu, ako si správne rozcvičiť nielen „jazýček“.  Zošit slúži aj ako maľovanka s krátkou grafomotorickou časťou na rozvoj jemnej motoriky.

Ilustrovaná logopedická rozcvička je určená všetkým, ktorí pracujú s deťmi v predškolskom veku – logopédom, špeciálnym pedagógom, učiteľom MŠ a najmä rodičom, ktorí chcú hravou formou motivovať svoje deti k domácemu cvičeniu.

Odporúča Slovenská asociácia logopédov.

Autorka: Mgr. art. Mgr. Martina Zubáková, PhD., logopedička
Recenzentky: PhDr. Ivana Humená, PhD.; Mgr. OľgaTokárová, PhD.

Hoci si publikácia Rozcvičme si jazýček nekladie za cieľ suplovať logopedickú starostlivosť, prispeje iste významne k prevencii oromotorických ťažkostí predškolákov a spríjemní prácu s deťmi nejednému rodičovi i odborníkovi. Mgr. Oľga Tokárová, PhD.

Každý pracovný list obsahuje presný opis oromotorického pohybu, ako aj jasné fotografické zobrazenie polohy artikulátorov pri jeho prevedení. Pre deti je ku každému oromotorickému pohybu zvolený vhodný motivačný obrázok a krátka básnička. Každý obrázok navyše autorka doplnila o krátke grafomotorické cvičenie a možnosť si ho vymaľovať.  Pracovný zošiť  možno využiť nielen v klinicko-logopedickej praxi, ale taktiež v materských školách, v špeciálnych materských a základných školách, poradniach i v domácom prostredí. PhDr. Ivana Humená, PhD.
20 strán A4, brož., č-b