Od zápisu do lavice – Pozornosť a zrakové vnímanie

7,50 

Nie je na sklade

Kategória: Značka:

Popis

Súbor pracovných listov na optimálny rozvoj schopností a zručností predškolákov. Pre deti vo veku 5 – 7 rokov. A pre deti so ŠVVP. Máte doma budúceho prváčika? Potom je táto publikácia určená práve vám!

Školská úspešnosť je z veľkej časti ovplyvnená schopnosťou sústrediť sa a zamerať svoju pozornosť na vnímanie určitého detailu. Zraková percepcia je súborom schopností, ktoré bude dieťa v škole potrebovať na to, aby bolo úspešné pri čítaní, písaní a samostatnej práci.

Pracovný zošit obsahuje 47 pracovných listov A4, ktoré zábavnou formou rozvíjajú práve schopnosť sústrediť sa a zamerať pozornosť na vnímanie určitého detailu. Úlohy sú koncipované tak, aby sa zároveň zapojilo čo najviac zmyslov a rozvíjala sa i jemná motorika a grafomotorika dieťaťa.

Autorka v zošite zhrnula svoje poznatky zozbierané počas 20-ročnej praxe s deťmi v rámci percepčno-motorického prípravného kurzu pre MŠ. Na slovenskej verzii pracovného zošita spolupracovala špeciálna pedagogička PaedDr. Eva Gelányiová.

Pracovný zošit vyšiel v spolupráci s vydavateľstvom PASPARTA.